wave

SYARAT PERMOHONAN DAN KELAYAKAN PENYEWAAN PREMIS PERNIAGAAN MARA


Warganegara Malaysia

Bumiputera

Bebas Senarai Hitam MARA

Tidak Bankrap

Telah mendaftarkan perniagaan/syarikat

Kesesuaian dan daya maju perniagaan atau perusahaan yang dicadangkan

Had umur 16 hingga 60 tahun semasa permohonan dibuat